Pacht horecabedrijf en taxatie.

Bij het verpachten van een horecabedrijf komen twee taxaties in beeld. Juridisch wordt er verpacht/gepacht met de huur als basis en een extra bedrag voor de inventaris. Zo wordt dat dan vermeld in een pachtovereenkomst.

Een eerste taxatie is die van de inventaris. Deze hoeft niet zo uitgebreid te zijn, het is eigenlijk meer een inventarisatie van de aanwezige inventaris bij oplevering van het te pachten horecabedrijf. Altijd handig tijdens of na het verpachten wanneer er discussie ontstaat over de ooit aanweizge inventaris en de waarde ervan.

Een andere taxatie is die van de bedrijfswaarde. Die vormt de basis van pachtsom per maand. Deels komt die voort uit de huur die verpachter als huurder betaalt aan verhuurder. De verpachtende partij zal deze huursom vergoed willen zien in de pachtsom, vermeerderd met een bedrag voor de exploitatie. Eigenlijk doet de waarde van de invantaris er dan niet echt toe. Als het een goedlopend horecabedrijf betreft zal een hogere pacht logisch zijn.

Ziet er gecompliceerd uit en dat is het ook vaak. Vooral wanneer de pachtovereenkomst niet kan worden nageleefd door één van de partijen. Laat je daarom goed informeren door een goede adviseur.

 

www.horecataxatie.eu