Overdracht huurrechten horecabedrijf

De overdracht van de huurrechten is veel voorkomend bij overname van een horecabedrijf. Je kan bij de overdracht van huurrechten denken aan een voor de hand liggende mogelijkheid, namelijk het opzeggen van het oude huurcontract door de oude huurder en het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst door de nieuwe huurder.

Toch biedt de wet een eenvoudigere oplossing (artikel 6:159 BW) door contractsoverneming. In een -eigenlijk- korte overeenkomst komen drie partijen (oude huurder, nieuwe huurder, verhuurder) overeen dat de nieuwe huurder de plaats inneemt van de oude huurder. Verhuurder moet hier wel aan meewerken.
 
Bij bedrijfsoverdracht komt -vrijwel altijd- op een andere wijze de overdracht van de huurrechten (van een winkelpand !) tot stand. Oude en nieuwe huurder richten gezamenlijk een verzoek tot indeplaatsstelling aan de verhuurder op grond van artikel 7:307 BW. Het bijzondere nu is dat, indien verhuurder niet wenst mee te werken, de indeplaatsstelling kan worden afgedwongen door de kantonrechter. De rechter verstrekt dan een machtiging die de toestemming van de verhuurder vervangt. Natuurlijk moet er dan aan diverse voorwaarden worden voldaan, waaronder de kredietwaardigheid van de nieuwe huurder.
 
Er is overigens meer over dit onderwerp te bespreken. Vraag een horecamakelaar of deskundige om advies.

www.horecataxatie.eu

MEER ARTIKELEN IN HET SUBMENU >>>>