Taxatie horeca inventaris en verzekering

 

In een taxatierapport horeca-inventaris worden uw bezittingen exact benoemd en gewaardeerd. Bij schade wordt de uitkering dan ook gebaseerd op de waarde zoals omschreven in het taxatie-rapport. Zo voorkomt u onderverzekering en discussie met de verzekeraar over de waarde of de bewijslast. 

 

Waarom taxatie van uw horeca-inventaris ?


• U heeft ook een inventarisatie van de verloren gegane horeca-inventaris.
• Geen onderverzekering, geen oververzekering.
• Geen discussie bij schade-uitkering.
• Taxatie ongeacht de leeftijd van de horeca-inventaris.
 

Meestal worden de verzekerde bedragen vastgesteld op basis van nieuwwaarde. Echter, de horeca-inventaris is onderhevig aan afschrijving. Is de dagwaarde van uw inventaris lager dan 40% van de oorspronkelijke nieuwwaarde dan mag de verzekeraar de schade vergoeden op basis van de dagwaarde.
Laat uw inventaris daarom altijd vastleggen in een taxatierapport. U bent vrij om uw horecataxateur te benoemen.

Vraag uw verzekeraar om meer uitleg.

Een taxatierapport van uw inventaris kan ook handig zijn als bijlage bij een huur- of pachtovereenkomst.